ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η PERVEDERE σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Για αυτό τον λόγο οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή και
φυλάσσονται ως απόρρητες σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Η επεξεργασία τους θα γίνεται προσεκτικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

2.- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας που συλλέγονται μέσα από τις φόρμες εγγραφής, συγκεντρώνονται από την PERVEDERE,
με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τους χρήστες του Ιστότοπου που ενδιαφέρονται για τα προιόντα και τις υπηρεσίες της PERVEDERE.

2.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ PERVEDERE
Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο πληροφορικής που ανήκει στην PERVEDERE
και χρησιμοποιείται για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών Newsletters και εμπορικών επικοινωνιών και προσφορών
σχετικών με τα προιόντα και τις υπηρεσίες της PERVEDERE μέσω επιστολής, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS/MMS, ή μέσω άλλων ισοδύναμων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
στα πλαίσια των όσων προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική ιδιωτικότητας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η PERVEDERE μπορεί να επεξεργαστεί και να κατηγοριοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα.
Κατά τον ίδιο τρόπο και μέσω της αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας, ο χρήστης αποδέχεται τις υπηρεσίες email retargeting
με τις οποίες πραγματοποιείται η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών.
Ο χρήστης συναινεί στο ότι οι εν λόγω εμπορικές επικοινωνίες θα περιέχουν διατάξεις αποθήκευσης ή cookies διαφήμισης που θα εγκατασταθούν στον φυλλομετρητή του.
Αυτές οι υπηρεσίες email retargeting σκοπό έχουν την παροχή πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη με:
Την εγκατάσταση διατάξεων αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων ή cookies σε τερματικές συσκευές σε κάποια από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται στους χρήστες.
Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με εμπορικές επικοινωνίες στα οποία έχουν εγκατασταθεί τα Cookies με την επίσκεψη σε έναν Ιστότοπο ή με εγκατάσταση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε κάθε εμπορική επικοινωνία που περιέχει cookies, ο χρήστης θα ενημερώνεται για το είδος των cookies που περιέχονται και πώς να απενεργοποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης, με την αποδοχή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας του Ιστοτόπου, εκτός εάν γίνει ρητή αναφορά για το αντίθετο από τον χρήστη,
αποδέχεται ρητά ότι η PERVEDERE μπορεί να χρησιμοποιεί τα cookies.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του φυλλομετρητή του ώστε να ενημερώνεται για την λήψη cookies και να αποτρέπει την εγκατάστασή στη συσκευή του.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των cookies στη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/gr/
Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας, ο Χρήστης δίνει επίσης τη συγκατάθεσή του
για να συσχετισθούν τα δεδομένα του με ηλεκτρονικούς ταυτοποιητές που παρέχονται από τις συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλά τους,
όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλων του διαδικτύου, ταυτοποιητές περιόδου χρήσης σε μορφή «cookies» ή άλλοι ταυτοποιητές.
Αυτό μπορεί να αφήσει ίχνη που, ειδικότερα, σε συνδυασμό με μοναδικούς ταυτοποιητές και άλλα δεδομένα που λαμβάνονται από τους εξυπηρετητές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση προφίλ φυσικών προσώπων και για την ταυτοποίησή τους.
Με αυτήν την έννοια, ο Χρήστης δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση προφίλ και αναλυτικής κατηγοριοποίησης.

2.2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α) Παραχωρήσεις σε εταιρείες του ομίλου: Με την αποδοχή αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας,
ο χρήστης δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του προκειμένου τα προσωπικά του δεδομένα να παραχωρηθούν στις εταιρείες του ομίλου όπως για παράδειγμα η LOBMYS
Σκοπός της παραχώρησης είναι η χρήση των προσωπικών του δεδομένων για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
και/ή για την επεξεργασία και την αναλυτική κατηγοριοποίησή τους.

2.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ
Σας ενημερώνουμε ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπόνηση προφίλ,
καθώς και για την αναλυτική κατηγοριοποίησή τους. Οι προαναφερθείσες επεξεργασίες μπορεί να έχουν ως σκοπό τόσο την ανάλυση και την πραγματοποίηση στατιστικών
για τη γνώση της επισκεψιμότητας και της χρήσης του Ιστοτόπου από τους χρήστες, όπως ο προσδιορισμός των προτιμήσεών τους
για την αποστολή εμπορικών πληροφοριών του ενδιαφέροντός τους.
Συγκεκριμένα, με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας, ο χρήστης δίνει την συγκατάθεσή του στη σύνδεση των προσωπικών του δεδομένων
με online ταυτοποιητές που παρέχονται από τις συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλά του,
όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλων του Διαδικτύου, ταυτοποιητές χρήσης σε μορφή “cookies” ή άλλους ταυτοποιητές.
Αυτό μπορεί να αφήσει ίχνη που, ειδικότερα, αν συνδυαστούν με τους μοναδικούς ταυτοποιητές και άλλα δεδομένα που λαμβάνονται από τους εξυπηρετητές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση προφίλ φυσικών προσώπων και την ταυτοποίησή τους. Με αυτήν την έννοια, δίνετε την ρητή σας συγκατάθεση
για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας για την εκπόνηση προφίλ και εργασίες κατάτμησης και/ή επεξεργασίας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς.

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρεί είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει στην PERVEDERE οποιαδήποτε τροποποίησή τους.
Η PERVEDERE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει από τις υπηρεσίες της οποιονδήποτε χρήστη έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα.
Συνιστούμε να δείχνετε τη μέγιστη προσοχή σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με χρήση εργαλείων ασφαλείας
καθώς η PERVEDERE δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για κλοπές, τροποποιήσεις ή παράνομες απώλειες δεδομένων.

4.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
Μπορείτε να απευθυνθείτε και να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στη διεύθυνση email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με την αποστολή ενός φωτοαντιγράφου του δελτίου
της αστυνομικής σας ταυτότητας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που αναγνωρίζεται από το Δίκαιο.

5.- ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η PERVEDERE επιφυλάσσεται του δικαιώματος αναθεώρησης της Πολιτικής Ιδιωτικότητας όποτε κρίνει σκόπιμο.
Γι’αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτή τη δήλωση ιδιωτικότητας έτσι ώστε να διαβάζετε πάντοτε την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της PERVEDERE.

6.- ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του
για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την PERVEDERE, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας.


Cart0
Το καλάθι σας είναι άδειο!